ورق مركز فروش انواع ورق دست دوم شيرواني گالوانيزه رنگي كركره اي ذوزنقه اي ورق مركز فروش انواع ورق دست دوم شيرواني گالوانيزه رنگي كركره اي ذوزنقه اي .

ورق مركز فروش انواع ورق دست دوم شيرواني گالوانيزه رنگي كركره اي ذوزنقه اي

پودر كنتاكي


سرهنگ ساندرس يك روز در منزل نشسته بود در اين ميان نوه اش آمد و گفت: بابابزرگ اين ماه برايم يك دوچرخه ميخري؟ او نوه اش را خيلي دوست مي داشت، گفت: حتماً عزيزم، حساب كرد ماهي ۵۰۰ دلار حقوق بازنشستگي ميگيرم و حتي در مخارج خانه هم مي مانم. شروع كرد به خواندن كتاب هاي موفقيت.

در يكي از بندهاي يك كتاب نوشته بود: قابليت هايتان را روي كاغذ بنويسيد. او شروع كرد به نوشتن.

دوباره نوه اش آمد و گفت: بابا بزرگ داري چه كار مي كني؟
پدربزرگ گفت: دارم كارهايي كه بلدم را مينويسم. پسرك گفت: بابابزرگ بنويس مرغ هاي خوشمزه درست مي كني.  پيرمرد پودرهايي را درست مي كرد كه وقتي به مرغ ها ميزد مزه مرغ ها شگفت انگيز مي شد.
او راهش را پيدا كرد. پودر مرغ را براي فروش نزد اولين رستوران برد اما صاحب آنجا قبول نكرد، دومين رستوران نه، سومين رستوران نه، او به ۶۲۳ رستوران مراجعه كرد و ششصدوبيست و چهارمين رستوران حاضر شد از پودر مرغ استفاده كند.

امروز كارخانه پودر مرغ كنتاكي در ۱۲۴ كشور دنيا نمايندگي دارد و اگر در آمريكا كسي بخواهد عكس سرهنگ ساندرس و پودر مرغ كنتاكي را جلوي در رستورانش بزند، بايد ۵۰ هزار دلار به اين شركت پرداخت كند.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۵ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

ﻋﺸﻖ


ﭘﺴﺮ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻼ‌ﺕ ﺷﻬﺮ، ﺧﺮﺝ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂﻭﺭﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺟﯿﺐ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺶ ﮔﺸﻮﺩ، ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺧﻮﺍﺳﺖ. ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻭﺭﺩ. ﭘﺴﺮﮎ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ: ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ؟ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻫﯿﭻ. ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﭘﺴﺮﮎ ﮐﻪ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﮎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﺸﺪ. ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ... ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪ. ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﯼ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪ، ﺑﺮﻕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻋﻬﺪ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﯼ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺭﺳﯿﺪ. ﺭﻭﺯ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ. ﺯﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻟﺮﺯ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ. ﺍﻭ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺧﻮﺭﺩ: ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﻀﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﮐﻠﯽ ﺯﻥ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻧﺮﻭﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺴﺮﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪ. ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ: ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮ... ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۵ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

چطور ميتوان بهتر زندگي كرد؟


گذشته ات را بدون هيچ تأسفي بپذير، با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو، ايمانت را نگه دار و ترس را به گوشه اي انداز، شك هايت را باور نكن و هيچ گاه به باورهايت شك نكن، زندگي شگفت انگيز است ؛فقط اگر بدانيد كه چطور زندگي كنيد، مهم اين نيست كه قشنگ باشي، قشنگ اين است كه مهم باشي !!حتي براي يك نفر، مهم نيست شير باشي يا آهو مهم اينست كه با تمام توان شروع به حركت كنيد، كوچك باش و عاشق...كه عشق ميداند آئين بزرگ كردنت را ...
 
 بگذار عشق خاصييت تو باشد، نه رابطه ي خاص تو با كسي، موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن، فرقي نمي كند گودال آب كوچكي باشي ، يا دريايي بي كران، زلال كه باشي ، آسمان در توست ... 

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۴ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

تاثير خوش بيني و مثبت انديشي در زندگي


مثبت انديشي چيزي فراتر از اعتقاد كوركورانه است و قدرت آن بر زندگي انسانها بسيار زياد و شگفت انگيز است. خوش بين ‌ها تقريباً در همه جنبه‌هاي زندگي بهتر از بدبين ها عمل مي‌كنند و معمولا به موفقيتهاي بيشتري نائل شده و از موفقيتهاي اجتماعي لذت بيشتري مي‌برند. انسانهاي خوش بين همچنين كمتر مستعد پذيرش افسردگي و بيماريهاي جسمي هستند.
 " مارتين اي . پي . سليگمن " پروفسور روانشناسي دانشگاه پنسيلوانيا مي‌گويد:
 " شواهدي وجود دارد كه خوشبيني ، سيستم دفاعي و حفاظتي بدن را تقويت مي‌كند."

خوش بين بودن يا نبودن چيست؟

روانشناسان معتقدند خوشبيني و بدبيني ، عاداتي هستند كه ما از زمان كودكي مي‌آموزيم و والدين ما الگو و سرمشقهاي ما هستند. به ياد بياوريد هنگامي كه در اثر تركيدن لوله آب ، خانه جديد شما غرق آب شد، پدر شما آه و ناله كرد كه " چرا من چنين خانه بدي را انتخاب كردم؟ " يا گفت : " در قرار داد ما تضمين شده كه همه چيز بي عيب و نقص باشد، بنابراين من از معمار ساختمان مي‌خواهم لوله كشي ساختمان را تعمير كرده و خسارت بوجود آمده را جبران كند؟"
 سليگمن مي‌گويد:
" خوشبيني ، يك روش عادي براي توضيح شكستها به خودتان است."


انسان بدبين معتقد است اتفاقات بد ، از شرايطي دائمي و ثابت نشأت مي‌گيرد: "من در امتحان رياضي مردود شدم ، چون استعداد يادگيري اعداد و ارقام را ندارم" و اتفاقات خوب ، از شرايطي موقتي ناشي مي‌شود: "همسرم امروز به من يك شاخه گل هديه كرد، چون روز كاري خوبي داشته". اما انسان خوشبين ، شكست را به عوامل موقتي نسبت مي‌دهد "من در امتحان رد شدم چون دقت نكردم" و موقعيتهاي مطلوب را به عوامل پايدار؛ " او براي من گل هديه آورد، چون مرا دوست دارد."

بدبين اجازه مي‌دهد نااميدي در بخشي از زندگي اش وارد شود و به ساير بخشها نفوذ و سرايت كند. به عنوان مثال وقتي به شخصي گفته مي‌شود بطور موقتي از كار بر كنار شده است، انسان بدبين نه تنها بخاطر از دست دادن شغل خود احساس بدي دارد بلكه نگراني اش را به ساير ابعاد زندگي خود منتقل كرده ، ابراز مي‌كند كه زندگي زناشويي اش در معرض خطر است و فرزندانش غير قابل كنترل هستند، اما انسان خوش بين اجازه نمي‌دهد يك شكست ، تمام زندگي او را محدود كند، او با خود فكر مي‌كند "پس من در اين شرايط ، شغلي ندارم، ولي من و همسرم هنوز رابطه خيلي خوب و نزديكي باهم داريم و فرزندانمان مايه افتخار ما هستند."

وقتي مشكلي پيش مي‌آيد و كارها خراب مي‌شود، بدبين ها خود را سرزنش مي‌كنند: براي مثال اگر راننده ديگري به ماشين پارك شده آنها خسارت وارد كند، آنها خود را سرزنش مي‌كنند كه چرا ماشين را در جاي نامناسبي پارك كرده‌اند. اما انسان خوشبين چنين مشكلي را به اتفاق نسبت مي‌دهد يا سعي مي‌كند راه جديدي پيدا كند: "دفعه بعد ماشين را در جايي كه ماشينهاي كمتري وجود دارد، پارك مي‌كنم ."


چگونه مي‌توانيد، خوشبين باشيد؟

خوشبختانه عادتهاي فرا گرفته شده مي‌توانند به فراموشي سپرده شوند. تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد كه خوشب يني ، مهارتي است كه هر انساني مي‌تواند به خوبي آن را فراگيرد. به برنامه چهار مرحله‌اي زير عمل كنيد تا به كمك آن مثبت بينديشيد.
با افكار منفي مبارزه كنيد.

فرض كنيد با تأخير به محل كار خود رسيده‌ايد، پيش از آنكه خود را سرزنش كنيد و بگوييد: "من هميشه دير مي‌رسم" از خود ارزيابي دقيق و درستي داشته باشيد. سعي كنيد بخاطر بياوريد آخرين باري كه با تأخير به محل كار خود رسيديد، چه زماني بود، ديروز ؟ نه ، هشت هفته پيش. آيا تأخير شما به اين دليل بود كه براي جدا شدن از رختخواب تنبلي كرديد؟ نه ، پسر نوجوان شما ديشب باك ماشين را خالي كرده بود و شما مجبور شديد برا ي پر كردن باك ماشين به پمپ بنزين برويد.

بدترين فيلمنامه را تصور كنيد كه بر خلاف انتظار ، بهترين فيلم را در پي داشته باشد؛ شما آه و ناله مي‌كنيد كه "من حتما اخراج خواهم شد"، اما شايد رئيس شما در ترافيك گير افتاده باشد و حتي ديرتر از شما به محل كار برسد. در مرحله بعد ، سناريويي را كه احتمال وقوعش بيشتر است، مجسم كنيد: همچنان كه شما با دستپاچگي و به سرعت به سمت ميز كار خود مي‌رويد، رئيس با اخم و عصبانيت به شما نگاه مي‌كند. دستپاچه كننده و باعث شرمندگي است، ولي كشنده كه نيست. در نتيجه به فكر يافتن يك راه حل باشيد. يا در وقت صرف نهار هم كار كنيد يا چند دقيقه زودتر خانه را ترك كنيد تا در صورت بروز تأخيرهاي پيش بيني نشده ، فرصت كافي در اختيار داشته باشيد.
برنده بودن را تمرين كنيد.

در امتحانات ، افرادي كه تصور مي‌كنند نتيجه خوبي خواهند گرفت و موفق خواهند بود، بسيار بهتر از آناني كه از خود انتظار مردود شدن دارند، عمل مي‌كنند ، اگر براي امتحاني كه در پيش داريد، احساس نگراني مي‌كنيد ، پيش از روز امتحان ، خود را مجسم كنيد در حالي كه سرجلسه امتحان نشسته‌ايد و برگه امتحان در مقابلتان قرار دارد و شما با ياد خداوند و كمك خواستن از او شروع به خواندن سؤالات كرده و به خوبي به آنها پاسخ مي‌دهيد. در هنگام مواجهه با صحنه واقعي ، اين تمرين فكري به شما اطمينان و نيروي اراده خواهد داد.
" به خودتان اعتبار و ارزش بدهيد "

به موفقيتهاي خود در گذشته اعتراف كنيد. اتفاقات خوبي را كه براي شما بوجود آمده ، به عنوان نتيجه تلاشهاي خودتان تجزيه و تحليل كنيد. عكسهايي كه در تعطيلات گرفتيد، عالي بودند نه به اين خاطر كه دوربين به خوبي ساخته و طراحي شده بود، بلكه بخاطر مهارت شما در زمينه نور و تركيب اجزاي صحنه. "مهماني شما در فضاي باز موفقيت آميز بود، نه به اين دليل كه هوا خوب و مساعد بود، بلكه اين موفقيت به خاطر تدارك خوب و مهارتهاي اجتماعي شما بوده است." از موفقيتهاي خود تجليل كنيد ( موفقيتهاي خود را جشن بگيريد ) : "من قفل در را تعمير كردم بدون اين كه مجبور باشم از نجار كمك بخواهم، حالا من به شيوه جديدي با خود رفتار خواهم كرد." احساس افتخار و مباهات ، نسبت به كمالات و فضايل خود ، براي شما يك احساس خود ارزشي مي‌سازد.
برا ي خود ، هدف تعيين كنيد.

دقيقاً تعيين كنيد كه قصد داريد چه كاري انجام دهيد. مثلا ً متعهد شويد كه هفته‌اي يك بار بصورت داوطلبانه در مؤسسات خيريه فعاليت كنيد. هدفهاي بزرگ را به هدفهاي كوچكتر تقسيم كنيد، تا زير بار سنگين وظايفتان فلج نشويد. با دستيابي به هر هدف اوليه ، شاهد يك پيشرفت خواهيد بود. شما در مورد آنچه در آينده اتفاق مي‌افتد، احساس انرژي و هيجان خواهيد داشت و اين ، نشانه و قدرت يك انسان خوشبين است.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۴ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

گزيده هايي از كتاب تكنولوژي فكر

گزيده هايي از كتاب تكنولوژي فكر

پديده فكر عامل خلق واقعيتهاي يك زندگي:

شما در هركاري اگر فكر كنيد كه موفق ميشويد و يا فكر كنيد كه شكست ميخوريد، در هر دو صورت درست فكر كرده ايد. يك انديشه زيبا و مثبت، يك بهشت را در زندگي مي سازد و يك انديشه منفي و يأس آور جهنمي را در دنياي انسان خلق ميكند. انسانها آنچه را بيانديشند خلق ميكنند. هر انديشه شما نتي است كه در جهان هستي نواخته مي شود و كائنات به اذن خداوند موظف شده اند تا با اين نت شما همنوا شوند و آنها هم در همان دستگاهي بنوازد كه شما با نوع انديشه خود نواخته ايد (مثبت يا منفي) تا در نهايت، يك سمفوني را خلق كنند بنام سمفوني زندگي شما.

انسانهايي كه زيبا و اميدوارانه مي انديشند سلامت مي مانند. آرامش و اضطراب مي تواند حاصل كيفيت لحظه لحظه هاي انديشه يك انسان باشد. خوشا به سعادت انسانهايي كه از گذشته خود درس مي آموزند و براي آينده خود طراحي مي كنند و در حال زندگي مي كنند.


تكنولوژي فكر راهي به سوي يك زندگي عالي

نظام باورها:

فكر از نظام باورهاي انسان دستور ميگيرد. قانون زندگي قانون باورهاست. باورهاي عالي سرچشمه همه موفقيت هاي بزرگ است. باورها تعيين كننده كيفيت انديشه هاست و انديشه ها عامل اوليه اقدامها و اقدامها عامل اصلي دستاوردهاست.


(ليس للانسان الا ما سعي: براي انسان همه چيز در سايه تلاش بدست مي آيد.)-آشنائي با ضمير ناخوداگاه (كامپيوتر وجود انسان):

«انسان همان است كه باور دارد»
(وسخرنالكم ما في السموات و الارض: ما آسمانها و زمين را به تسخير شما در آورديم.)


«شعور نامحدود جهان»

كساني كه از تكنولوژي فكر استفاده مي كنند مي توانند براي رسيدن به اهداف و آرمانهاي خود از قدرتهاي ماوراءالطبيعه و يا قدرت هاي انسانهاي ديگر استفاده كرده و دنياي زيبائي براي خود خلق كنند.

به قول حافظ:


سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد         آنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي كردچگونه ضميرناخودآگاه (كامپيوتر وجود انسان) را پروگرام و برنامه ريزي كنيم؟

1- اصل خودهشياري، خودبيداري و اشراف و بصيرت لحظه به لحظه به خود


زندگي زيباست اي زيبا پسند            زنده انديشان به زيبائي رسند


2- اصل استفاده از قدرت تمركز

انساني كه مرتباً روي بدبختي ها و زشتي هاي زندگي متمركز مي شود، زندگيش به قهقرا مي رود و كسي كه مرتباً به زيبائيهاي زندگي و نقاط اميدبخش تمركز مي كند زندگيش قرين سعادت و موفقيت مي شود و اين خاصيت تمركز است.

3- اصل استفاده از قدرت سوال

«كيفيت زندگي شما را نوع سوالاتي تعيين مي كند كه از خود مي پرسيد».


راستي شما به هنگام پرسش كردن از چه واژه اي بيشتر استفاده مي كنيد؟ از واژه «چرا» و يا از واژه «چگونه»؟

فاصله اين دو نوع پرسش، فاصله جهنم تا بهشت خداست.

فاصله بين بدبختي و خوشبختي انسانها است. فاصله فقر و ثروت است.

فاصله افسردگي و نشاط است. فاصله يأس و اميد است. آري اي گونه كيفيت زندگي شما را نوع سوالاتي تعيين مي كند كه شما از خود مي كنيد. هر سوال يك سيگنال، يك فرمان به ضميرناخودآگاه است.


4- اصل استفاده از جملات تاكيدي و تصديقي مثبت

به خود بباليد و بگوئيد كه:
دروجود من عظمت و بزرگي نهفته است.
من يك نابغه هستم  از نبوغ خود استفاده مي كنم.
من ايده هاي بزرگي در سر دارم و آنها را به واقعيت تبديل مي كنم.
من هر روز سلامت تر و تندرست تر هستم.
من بك برنده بزرگ هستم.
من واقعاً انسان بي نظيري هستم.
چقدر دنياي من قشنگ و زيبا شده است.
چقدر من هر روز خوشبخت تر و سعادتمندتر مي شوم.
من همواره در هر كاري موفق و پيروز مي شوم.
خداي رحمان مرا بسيار دوست دارد و در همه امور زندگيم مرا كمك مي كند.
ثروت و معنويت به سوي من همواره روان است و من هرچه بخواهم خلق مي كنم.
سراسر وجودم غرق در انرژي و شادي است.
من همواره منتظر اتفاقات خوب در زندگيم هستم.
من به خود افتخار مي كنم.
همواره از وجود و چهره من شادي، انرژي و عشق ساطع مي شود.
من تا آخر عمر به سلامت زندگي مي كنم.
هر چه بيشتر مي بخشم بيشتر مي ستايم و احساس شادماني مي كنم.
من با اقتدار زندگيم را آنگونه كه مي خواهم طراحي مي كنم.
من انساني مقتدر، خلاق و دوست داشتني هستم.
من سزاوار بهترين ها هستم.
در هر لحظه به خاطر همه نعمتها و موهبتهائي كه خداوند به من داده او را شكر مي گويم.
من در كامل آرامش بسر مي برم و همواره روحيه اي شاد و چهره اي خندان دارم.
من با اقتداري خداگونه بر روحيه، عواطف و احساسات خود كنترل دارم و آنها را مديريت مي كنم.
خداوند مرا ازاد آفريده  و من محكوم به هيچ سرنوشت از پيش تعيين شده اي نيستم.

عبارات تاكيدي مثبت:

آرامش، زيبائي، معنويت، ثروت، آب روان، زندگي زيبا، ثروت فراوان، سلامتي، امنيت، خوشبختي، سعادت ...

5- اصل تصوير سازي ذهني

تخيل، فكر، آرزو، اميد، خواسته، اشتياق سوزان ايمان به موفقيت اقدام=رسيدن به هدف و موفقيت

عواملي كه به نحوه برنامه ريزي ضمير ناخودآگاه كمك مي كند:

اول اينكه اين سيگنال مثبت و يا منفي است (جهت سيگنال).
دوم اينكه اين سيگنال با چه شدت جرياني (قدرت سيگنال) وارد مي شود.
امام جعفر صادق (ع) مي فرمايد:


آن هنگام كه خدا را براي خواسته اي صدازدي اين گونه باور داشته باشي كه آنچه را كه از خدا خواستي در پشت در است و تو مي تواني آنرا برداري.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۳ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

موفقيت + 2


استفاده از فرمول موفقيت نهايي:


1- واقعا به وضوح بدانيم چه مي خواهيم.
2- اقدام كردن
3- كنترل مسير هدف و تغيير راه حلها
4- تصحيح مسير و انتخاب بهترين راه حلها
5- مدلسازي و الگوبرداري
6- بكارگيري قدرت ضميرناخودآگاه براي رسيدن به هدفها
7- هدفهاي خود را به كسي فاش نكنيم.
8- هدفهاي بزرگ را به هدفهاي كوچكتر تبديل كردن در زمانهاي كوتاهتر.
9- اهدافت را كه موفق شدي در آن يادداشت كن.
------------------
خلق كردن اهداف:

1- استفاده كردن از قدرت جسم و تلاش
2- استفاده كردن از قدرت فكر و ضميرناخودآگاه
3- رنج و لذت.
--------------------
اگر اتفاق بدي پيش آمد چكار بايد كرد و چگونه مي توان قوي بود؟

1- اصل تغيير در واژگان
2- اصل اعتماد به نفس واحساس قدرت
3- اصل نگاه به مساله (نگاهي قدرتمندانه، توانگرانه و هوشمندانه.)
4- اصل اعتماد و اتكال و متوسل شدن به قدرت خداوند.
5- اصل چگونه بحاي چرا
6- پرسشهاي طلائي (كه 4 سوال است).
------------
تحول پايدار:

1-اصل اجراي تمام تكنيكهاي تكنولوژي فكر بر اساس اصل خودهوشياري و خودبيداري و اشراف
و بصيرت لحظه به لحظه به خود.
2-اصل مراقبت از ضميرناخودآگاه و ارسال مرتب و شبانه روزي سيگنال به ضميرناخودآگاه
3-اصل اجراي اصل مراقبه
4-اصل اجراي اصول تكنولوژي عشق
5-اصل هدف و برنامه ريزي در زندگي است.
6-اصل اجراي شبهاي قدر
7-اصل تغيير در الگوها و ايجاد نشانه ها
8-بكارگيري جملات تأكيدي مثبت
9- اصل تصويرسازي ذهني
------------
علل عدم موفقيت و ناكامي بعضي از انسانها:

1- بد فكر ميكنند و افكار منفي، مخرب و يأس آور دارند و مرتباً آيه يأس مي خوانند و مي گويند: نميتوانم، نميشود،
غيرممكن است و ...
2- مرتب به خاطرات منفي فكر ميكنند و روحيه خود را خراب ميكنند.
3- ترس از آينده دارند و مرتب تخيلات منفي وغلط را ترسيم ميكنند.
4- مرتب با افراد منفي نگر در تماس هستند و الهام منفي از آنها مي گيرند و به ضمير ناخوداگاه خود ميفرستند.
5- خود را باور ندارند و اعتما به نفسي ضعيف دارند.
6- در ارتباطات ضعيف هستند و قدرت ابراز وجود ندارند.
7- در دنيائي از شك و ترديد زندگي مي كنند و نمي توانند تصميم بگيرند.
8- دچار توهم و ترس هستند (ترس از آينده، ترس از انتقاد، ترس از شكست ...)
9- افكاري فقيرانه، مأيوسانه و شكست پذير دارند و معمولا بخيل هستند.
10- به خدا توكل نمي كنند و دنياي خود را خيلي محدود و كوچك مي بينند.
----------
ثروت و تكنولوژي فكر:

پيامبر گرامي اسلام ميفرمايد: «فقر عامل روسياهي انسان در دنيا و آخرت است.» و در حديثي ديگر ميفرمايد:


«هركس معاش ندارد نميتواند دين داشته باشد


كسب ثروت و پول حالا توسط يك انسان تكنولوژي فكري:

اصل اول: فكري ثروت جويانه داشته باشيم
اصل دوم: خود را ثروتمند احساس كنيد و در كمال ثروت و رفاه ببينيد و انفاق كنيد.
اصل سوم: با ارتباط عالي با خداي رزاق طلب رزق و روزي حلال كنيد.
اصل چهارم: به پول و ثروت عشق بورزيد و آنرا طلب كنيد.
اصل پنجم: حد و ميزان درخواست مالي خود را تعيين و زمان حصول انرا كاملاً مشخص كنيد.
اصل ششم: براي رسيدن به ثروت در زمان معين برنامه ريزي كنيد.
اصل هفتم: ارقام بزرگ را به ارقام كوچكتر و در زمانهاي كوتاهتر تبديل كنيد و منتظر قطرات اوليه باشيد.
اصل هشتم: مرتب اقدام كنيد و خود را مغناطيس ثروت احساس كنيد تا آنرا جذب كنيد.
اصل نهم: به وفور نعمت درجهان هستي ايمان داشته باشيد و اميدوار باشيد كه به ثروت كلان مي رسيد.
اصل دهم: منافع خود را از طريق منافع ديگران تأمين كنيد. (خير برسانيد تا خير خداوندي را دريافت كنيد.)
اصل يازدهم: از كاري كه مي كنيد قطعاً بايد لذت ببريد و گرنه ضرر كريده ايد.
اصل دوازدهم: از تجربيات ديگران استفاده كنيد و انسانهاي موفق ثروتمند مشروع را مدل و الگوي خود قرار دهيد (سعي و خطا نكنيد)
اصل سيزدهم: از قدرت تخيل مثبت براي ثروتمند شدن استفاده كنيد.
اصل چهاردهم: جملات تاكيدي و تصديقي مثبت و طرح سوالات ثروت جويانه

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۳ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

۳۰ اصل دكتر آزمنديان


سي اصل بهتر زندگي كردن :

30 فرمان به ضمير ناخودآگاه:

1- اصل ياد و اعتماد و اتكال به قدرت و ياري خداوند و حمايت او.

2- اصل خوبيداري و خودهشياري و خودآگاهي.

3- اصل تغيير الگوها و ايجاد نشانه ها.

4- اصل خوديابي (من كيستم؟)

5- اصل احساس خودشايستگي، خودسالاري و احساس شخصيت.

6- اصل عدم مقايسه خود با ديگران.

7- اصل خودباوري و خودمحوري بعد از خدامحوري و خداباوري.

8- اصل داشتن هدف و برنامه در زندگي.

9- اصل تميزي.

10- اصل تعريف از خود و ديگران.

11- اصل تشويق خود و ديگران.

12- اصل تعهد به خود و قول خود.

13- اصل نظم و انضباط كاري.

14- اصل عدم انجام خلاف و عذرخواهي بخاطر خلاف.

15- اصل دانش و تجربه.

16- اصل مديريت زمان.

17- اصل اولويتها در زندگي اول از همه (مديريت الويتها).

18- اصل اقتدار در مقابل ضعف.

19- اصل يقين در مقابل ترديد.

20- اصل احساس رهبري و مديريت.

21- اصل مسئووليت پذير.

22- اصل تبسم و لبخند.

23- اصل سلامت و نگهداري از جسم.

24- اصل ابراز عشق به ديگران.

25- اصل عدم تأخير.

26- اصل قاطعيت و گفتن نه.

27- اصل عدم شماتت خود و ديگران.

28- اصل نگاه به ديگران.

29- اصل كمك و بخشايش به ديگران.

30- اصل ژست و حالت بدني.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۲ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

تكنولوژي فكر

تكنولوژي فكر و راه كمال

چگونه با تكنولوژي فكر در هر لحظه روحيه خود را عالي مديريت كنيم؟

«اي انسانها با ذكر خدا دلها آرام مي گيرد. كسي كه از خدا روي برگرداند زندگي براي او سخت مي شود»


توجه به موارد زير و اجراي تكنيكهاي آن از شما انساني شاد و با روحيه اي بسيار عالي مي سازد.

1- بدست آوردن ارامش با احساس حضور لحظه به لحظه در محضر خداي رحمان (تكنولوژي عشق)

هيچ كنجي بي دد و بي دام نيست         جز به خلوتگاه حق آرام نيست

2- استفاده از قدرت تمركز براي كنترل روحيه

3- استفاده از قدرت سوال براي كنترل روحيه

(كيفيت زندگي شما را نوع سوالاتي تعيين مي كند كه شما از خود مي كنيد)

قدرت تمركز و قدرت سوال دو بال قدرتمندي هستند كه شما را به روحيه اي عالي و شاد مي رسانند و به شما توان پرواز مي دهند تا در آسمان زندگي خود آرام سفر كنيد و به زيباترين قلل موفقيت دست پيدا كنيد.

ارتباطات: كليد طلائي موفقيت يك انسان

« ارتباطات انتقال احساس و يا اطلاعات است از انساني به انساني ديگر»

انساني مي تواند يك ارتباط عالي و موثر برقرار كند كه قبل از هرچيز از اعتماد به فنسي عالي برخوردار باشد. انسانهائي كه خود را عالي باور دارند مي توانند ارتباط زيبائي برقرار كنند و يا سخن نافذي بيان كنند. يك ارتباط زيبا و موثر جسارت و شجاعتي مي خواهد كه فقط انسانهاي خودباور مي توانند از آن بهره مند باشند.

انسانها سه دسته هستند: «بصري ، سمعي و لمسي»

دسته اول به اين معنا كه تنها از طريق آنچه را كه مي بينند مي توانند حس كنند و با طرف مقابل ارتباط برقرار كنند و بقيه كانالهاي ارتباطي آنها ممكن است بسته باشد، دسته دوم يعني فقط از طريق گوش و شنيدن ارتباط برقرار مي كنند و ممكن است بقيه كانالهاي ارتباطي آنها بسته باشد و دسته سوم يعني از طريق تماس فيزيك مي توانند ارتباط برقرار كنند و بقيه كانالهاي ارتباطي انها ممكن است بسته باشد.

البته اين موضوع بدين معنا نيست كه انسانها يا بصري و يا سمعي و يا لمسي هستند، بلكه خيلي از انسانها درصدي از هركدام را دارا هستند و ممكن است انسانهائي هم باشند كه هر سه كانال ارتباطي را صددرصد دارا باشند.

درنحوه ارتباطات انساني آنچه را كه بين همه انسانها معمولا مشترك است لبخند است كه معناي زيبائي را براي هر مخاطبي ارائه ميدهد.
اصولا انسانها در راستاي فطرت و ذات خود دوست دارند كه مورد تعريف و تمجيد و ستايش ديگران قرار بگيرند.


انسانها خيلي از مطالبي را كه در حضور نمي توانند بگويند در نامه مي توانند بنويسند.

درنوشتن نامه به سه اصل بسيار مهم، توجه كنيد و بكار ببنديد. اول اينكه در آغاز نامه بگونه اي بسيار صادقانه و ظريف از طرف مقابل تعريف كنيد. دوم اينكه احساس قلبي خود را نسبت به او بيان كنيد و در مرحله سوم مقصود خود را از اين ارتباط مكتوب با ظرافت هرچه تمامتر بنويسيد.


"شكر نعمت نعمتت افزون كند"

ارتباط برقرار كنيد، دلها را بدست آوريد و كيفيت زندگي خود را عالي كنيد.

چگونه با تكنولوژي فكر به طراحي آينده و هدف گذاري در كار و زندگي بپردازيم؟

انساني در زندگيش به دستاوردي مي رسد كه رويائي در سر داشته باشد.

مراسم زيباي شب قدر (توسعه دستاوردهاي زندگي)

اساس خلقت جهان هستي توسط خداي رحمان بر اساس طراحي و هدف گذاري بوده است. در اين جهان زماني فقط خداي رحمان بوده است و بس و هيچكدام از كائنات نبوده اند. خداي رحمان در وقتي و زماني تمام موجوديت جهان هستي را تقدير و طراحي كرد و اين وقت و زمان را شب قدر نام نهاد. خداوند در چنين زماني تمام سيستم جهان هستي و كائنات را طراحي و به مرور خلق كرد.
خداوند به رسول گراميش مي گويد: كه تو چه مي داني كه شب قدر چيست؟ يك شب قدر ارزشي والاتر از هزار ماه را دارد.
مفهوم ارزش و مرتبت شب قدر دلالت بر اين معنا دارد كه اصولاً طراحي هر پديده، مهمترين نقش را در كيفيت خلق آن پديده دارد و اينكه چگونه آن پديده در جهان هستي نمود پيدا كند به اين بستگي دارد كه چگونه طراحي شده باشد.

حديثي مي گويد: كه بنده خدا تدبير ميكند و خداوند در راستاي تدبير بنده اش، آنها را مقدر ميكند.
اينك تو بنده خوب خداوند كه اين گونه مورد مباهات خداي رحمان قرار گرفته اي كه حتي خداوند ملائكه خود را نيز دعوت كرده است تا آنها هم شاهد حركت خدا گونه تو باشند بايستي در دنيائي از عشق و احساس و دنيائي ازاميد و باور به طراحي آينده خود بپردازي و اينده زيبايت را رقم بزني.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۲ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

توانايي‌هاي ذهني


اولين قدم براي مديريت بهتر اين نعمت ارزشمند، يعني زمان، فهميدن اين قضيه است كه در حال حاضر چگونه وقت خود را سپري مي‌كنيد.

مغز خود را فريب دهيد!

آيا هيچ‌وقت اين تجربه را داشته‌ايد كه وقتي در آخر هفته، به هفته گذشته نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كلي كار كه براي آن هفته در نظر گرفته بوديد، ناتمام مانده يا اصلا شروع نشده است؟ وقتي شروع به كاري مي‌كنيد، زمان، ذي‌قيمت‌ترين چيزي است كه در دست داريد و نتايج حاصله مستقيما ناشي از چگونگي سپري كردن زمان خواهد بود. شما نمي‌توانيد بيش از زماني كه در اختيار هر كسي است، زمان بخريد و زمان همواره در عبور و گذر است. اما با اين زمان محدود و حجم زيادي از كارها كه بر سرتان ريخته چه بايد كرد؟ بهترين روش اين است كه كارايي خود را بيشتر كنيد تا در زمان كمتر، نتايج موثرتري به دست آوريد.
اولين قدم براي مديريت بهتر اين نعمت ارزشمند، يعني زمان، فهميدن اين قضيه است كه در حال حاضر چگونه وقت خود را سپري مي‌كنيد. اگر براي مدت يك روز، صورت كارهايي را كه انجام داده‌ايد همراه با زمان دقيق يادداشت كنيد، نتايج فوق‌العاده‌اي درخصوص نحوه سپري كردن زمان خود به دست مي‌آوريد. سعي كنيد يك روز كامل، زمان آغاز و پايان هر كاري را يادداشت كنيد و فاصله زماني هر عملي را به دست آوريد. مي‌توانيد اين كار را در ساعات كاري يا حتي در كل طول روز انجام دهيد. در پايان روز، كل زمان‌هاي خود را در چند گروه كلي دسته‌بندي كنيد. به اين وسيله درمي‌يابيد كه چند درصد از زمان شما به هر نوع كاري اختصاص يافته است. اگر مي‌خواهيد نتايجتان دقيق‌تر باشد، براي يك هفته اين كار را انجام داده و درصد كل زمان گذرانده شده روي هر نوع فعاليت را به دست آوريد. تا جايي كه مي‌توانيد به جزئيات توجه كنيد.
ممكن است با به كارگيري اين روش، با كمال تعجب متوجه شويد كه تنها كسر كوچكي از زمان كاري خود را صرف كاري كه واقعا بايد انجام دهيد مي‌كنيد و در واقع زمان مفيد كاري شما در طول روز چند دقيقه بيشتر نيست.
حال زمان آن است كه نتايج حاصله را تحليل كنيد. ببينيد كه چند ساعت در طول هفته واقعا كار مي‌كنيد و بقيه زمان خود را صرف چه كارهايي مي‌كنيد؟ چك كردن پست الكترونيكي، صحبت با همكاران، غذا خوردن، روزنامه خواندن يا كارهاي غيرضروري ديگر.
راندمان شخصي خود را محاسبه كنيد. درواقع نتايج حاصله و درآمد شما ناشي از تعداد ساعات كمي است كه كار مي‌كنيد سپس بايد تصميم بگيريد كه شروع به ثبت راندمان روزانه خود كنيد به اين صورت كه مقدار زمان سپري شده روي كار واقعي را بر كل زمان گذرانده شده در محل كار تقسيم كرده و عدد حاصله را به عنوان راندمان و كارايي خود به حساب آوريد.
با اين كار احتمالا خواهيد ديد كه مثلا كارايي شما 25 درصد يا حتي كمتر است و با صرف زمان بيشتر در محل كار، درواقع زمان خود را به راحتي هدر داده‌ايد.
اگر شما تاكنون سعي كرده‌ايد قوانيني براي خود وضع كنيد تا كاري كه انگيزه‌اي براي آن نداريد انجام دهيد، احتمالا همواره شكست خورده‌ايد. خيلي وقت‌ها تصميم به سخت‌تر كار كردن، حتي موجب كاهش راندمان فردي مي‌شود. يك راه جالب وجود دارد و آن فريب دادن مغز است. مثلا به خود بگوييد من از فردا به جاي 8 ساعت، تنها 5 ساعت در محل كار به فعاليت شغلي خواهم پرداخت و بقيه روز اصلا كار نمي‌كنم.
با كمال تعجب خواهيد ديد كه تمام اين 5ساعت را به طور تقريبا كامل كار خواهيد كرد و راندمان شما به بالاي 90 درصد خواهد رسيد. با اين كار در ساعات كاري كمتر، به راندمان بيشتري دست خواهيد يافت. وقتي مغزتان درك كند كه ساعات كاري شما كمتر است، به طور ناگهاني كارايي‌تان بيشتر مي‌شود چون بايد اين اتفاق بيفتد. درواقع وقتي مغز، زمان كمتري را پيش‌روي خود ببيند، عملكردش بيشتر از وقتي خواهد بود كه زمان نامحدودي در پيش رويش باشد. حال كم‌كم ساعات خود را افزايش دهيد در حالي كه راندمان خود را بالا نگه داشته‌ايد. پس از چند هفته با افزودن تدريجي زمان كاري خود مي‌توانيد به راندمان‌هاي بالاي 80 درصد دست يابيد.
قدرت شفافيت هدف
يكي از افراد موفق در زمينه مسائل مالي كه از يك ورشكسته كامل به يك ميليونر تبديل شد، عنوان مي‌كند كه براي موفقيت دو چيز لازم است: اول اين كه بايد تصميم بگيريد كه دقيقا چه چيزي مي‌‌خواهيد چرا كه بيشتر افراد در كل زندگي خود واقعا اين موضوع را نمي‌دانند و دوم اين كه شما بايد تعيين كنيد كه چه هزينه‌اي بايد براي دستيابي به آن موفقيت خاص بپردازيد و سپس تصميم به پرداخت اين هزينه بگيريد.
اهداف و آرزوهاي واضح براي دستيابي به موفقيت در هر كاري لازم است‌. اگر شما وقت كافي صرف روشن كردن اين مطلب كه واقعا چه مي‌خواهيد، نكنيد، هرگز به خواسته خود نمي‌رسيد. در غياب يك مسير روشن در زندگي، شما به بيراهه خواهيد رفت. ممكن است كارهاي جالبي انجام داده و به ثروت برسيد اما در نهايت به آنچه كه واقعا تمايل داشته‌ايد نخواهيد رسيد و احساس خواهيد كرد كه راه درستي را انتخاب نكرده‌ايد و در آخر از خود مي‌پرسيد: چرا من اينجا هستم؟
شايد كسي تاكنون به شما نياموخته باشد كه اهداف خود را روشن كنيد. يك مانع مهم در تعيين اهداف، ترس از اشتباه است. شما بايد تصميم‌ بگيريد، حتي اگر آن تصميمي نادرست باشد. بدترين اتفاق ممكن، اين است كه شما هيچ تصميمي نگيريد. تعيين هر هدفي، هرگونه كه باشد، بهتر از انتخاب نكردن راه است. اگر ندانيد كه به كجا مي‌رويد هر روز شما توام با يك خطا خواهد بود. اكثر افراد بيشتر وقت خود را صرف كارهايي مي‌كنند كه منجر به موفقيت ديگران مي‌شود. اگر شما تصميم نگيريد كه واقعا چه مي‌خواهيد، در واقع تصميم گرفته‌ايد كه آينده خود را در دست ديگران قرار دهيد و اين يك اشتباه بزرگ است. با كنترل خود و اين‌كه بدانيد به كجا مي‌رويد، به حس فوق‌العاده‌اي از كنترل كه بيشتر افراد در كل طول زندگي‌شان تجربه نمي‌كنند، خواهيد رسيد.
اهداف واقعي را مي‌توان به صورت بله و خير بيان كرد يعني اگر از شما پرسيده شود كه به هدف «پول بيشتري به دست آوردن» رسيده‌ايد، شما نمي‌توانيد يك پاسخ بله يا خير بگوييد چون اين يك امر نسبي است اما اگر از شما بپرسند كه به بالاي برج ايفل رسيده‌ايد يا نه مي‌توانيد با بله يا خير پاسخ دهيد.
اهداف بايد به شكل مثبت و در زمان حال نوشته شوند. هدفي كه نوشته نشود، بيشتر جنبه تخيل دارد. اهدافتان را به شكل چيزهايي كه مي‌خواهيد، بنويسيد نه چيزهايي كه نمي‌خواهيد. اگر روي آنچه نمي‌خواهيد تمركز كنيد، آن چيزها را به سمت خود جذب مي‌كنيد. اگر اهداف خود را به زمان آينده بنويسيد، ذهن، همواره آن را به آينده ارجاع مي‌دهد. بايد هدف را به زمان حال بيان كنيد تا ذهن در جهت عملي كردن آن در زمان حال تلاش كند. سعي كنيد از كلمات قاطعانه استفاده كنيد و از كلماتي مثل «احتمالا، مي‌تواند، ممكن است» اجتناب كنيد.
نشستن و منتظر اتفاقات خوب بودن، بدون كوچك‌ترين اقدامي، تنها يك خواب و خيال است. شما علاوه بر انتخاب آگاهانه اهداف روشن بايد براي رسيدن به‌ آنها به طور فيزيكي هم تلاش كنيد.
وقتي شما اهداف روشني براي خود اختيار مي‌كنيد، تصميم‌گيري‌هايتان نيز سريع‌تر و راحت‌تر خواهد شد؛ چراكه مي‌دانيد به كدام سمت مي‌رويد و كدام تصميمات شما را به اهدافتان نزديك‌تر و كدام يك شما را از آنها دورتر مي‌سازد. با اين روش اهداف خود را با قدرت تمركزتان، بيشتر به واقعيت بدل كنيد.برگرفته شده از : www.booof.irبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۱ توسط:123 موضوع: نظرات (0)

كليد حقيقي رفاه مادي


زندگي زماني به انسان هديه مطلوب ميدهد كه پيروزي را به عنوان يك حق الهي قبول كنيم و يقين داشته باشم كه كليد حقيقي رفاه مادي موقعي در دستان ماست كه بفهميم كه مي توان با ديگران رفتاري دوستانه داشت. پيوسته در فكر پيروزي هاي بيشتر باشيد تا خوشي و شادي كامل را در زندگيتان شاهد باشيد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۸:۱۱ توسط:123 موضوع: نظرات (0)